Husk strandryddedagen lørdag 27.04, se oppslag :)

26-04-2019
HITTERØY KYSTLAG og HBF ønsker også i år og delta på kampanjen rundt Hold Norge Rent
Hitterøy Kystlag har planlagt rydde økter på Hidra på følgende datoer 27 april, 10 august og 28 september
kl 10-13 (kaffe etterpå på Hitterøy Kystkultursenter)

Oppmøte er på Hitterøy Kystkultursenter og på Kommune brygga på Eie

Vi organiserer båter og deler opp etter værforhold områder for de aktuelle datoer.
Hitterøy Kystlag har meldt dette inn som aksjon på hold norge rent og ryddeportalen.
Her går det ann markere plasser som folk ser det bør gjøres en innsats og vi følger opp på disse aksjonene lokalt på Hidra.
Hitterøy Kystlag ønsker også følge opp 2018 innsatsen på de adopterte områdene på Hidra

Kirkehamn- Kådøya, Prestøya, Fiskerihavna, Brattøya
Rasvåg : Sandvika,Husøya,Kåløya

https://holdnorgerent.no/aksjon/171472/

Gi beskjed til Alf Ulland om du har mulighet for båthjelp eller spørsmål/tips  Alf Ulland: 99596782 eller Kristian Thunestvedt: 40172120