Årets båtopptak 2023 blir 30. september

09-09-2023
Kl 10 til 14
Priser for medlemmer i HBF, kr 1400 (ikke medl - kr 1700)
NB! Kontant betaling
Påmelding til Harald Vistnes, 92461469 (mob)
Opptak på HBF Fritun eller Fiskerihavna