Årsmøte i Hidra Båtforening 2024

29-02-2024
Det innkalles til
Årsmøte i Hidra Båtforening
Avholdes på kystkultursenteret torsdag 14.mars kl 19.00
Eventuelle forslag leveres styret innen 6. mars
Erling Johannessen, erlij3@online.no, 90772678