Styret


Hidra Båtforening
v/ kasserer Jan-Eivind E. Larsen
Snipeveien 7b
4318 Sandnes

E-post:  janelars@lyse.net eller hidrabf@gmail.com


Styret består av:
Erling Johannessen Formann
John Vidar Larsen Nestformann
Jan-Eivind E. Larsen Kasserer
Kjetil Stø Styremedlem 
Espen Larsen
Styremedlem
Bjørn Helleren Styremedlem


 


Kontaktinformasjon:
Formann HBF Erling Johannessen 90772678
Bryggeleder Øyvind Johansen 41856666
Kasserer/medlem Jan-Eivind Larsen 46940019
Båter opp og ut Harald Vistnes 92461469
Slipping Erling Johannessen 90772678