Styret


Hidra Båtforening
v/ kasserer Hartvig Reistad
Omlandsveien 74
4432 HIDRASUND

E-post: hidrabf@gmail.com


Styret består av:
Tore Skarpenes Formann
John Vidar Larsen Nestformann
Hartvig Reistad Kasserer
Erling Johannessen Sekretær 
Espen Larsen
Styremedlem
Jan-Eivind E. Larsen Styremedlem
Stig Larsen Styremedlem
Kjetil Johan Stø Styremedlem


Kontaktinformasjon:
Formann HBF Tore Skarpenes
95975431
Bryggeleder HBF Båthavn kommer
Kasserer Hartvig Reistad 97789099
Båter opp og ut Jan-Eivind E. Larsen 46940019
Slipping Tore Skarpenes 95975431