Båthavna


29. aug 2021. Her vil det komme oppdateringer snart da "Som en konsekvens av at HBF Båthavn blir en egen underavdeling og blir registrert som et samvirkeforetak SA"

Hidra båtforening disponerer per idag en båthavn med 20 båtplasser.

Alle medlemmer har mulighet til å sette seg på venteliste til båtplass, og når en blir ledig eller ved en eventuell utvidelse vil en båtplass blir delt ut etter ventelisten og HBF lover og vedtekter.

Båtplassen koster pr. idag:

  • under 3 meter:  24 000 kr
  • under 4 meter:  28 000 kr

Selv om andelshaveren har en båtplass inntil 4 m. kan bryggeleder justere bryggen etter båtens behov for plass.