Arkiv

Referat årsmøte Hidra båtforening 26.02.12

Til stede: Hartvig , Arve ,John  V ,Espen ,Ove, Halstein , Helge ,Jan A  og Anne

Sak 1. Åpning
- Arve ønsket alle velkomne
Sak 2. Valg av møteleder og referent
- Arve ble valgt til møteleder
- Espen ble valgt  til referent
Sak 3.  godkjenning av saksliste og innkalling.
- Ok.
Sak 4. Årsberetningen
- Arve leste opp årsberetning for styre i HBF
Sak 5. Regnskap
- Hartvig gikk gjennom regnskapene for HBF og HBF bryggestyre. Regnskap vedlagt
- (Ca 45 slipping er i år  å ca 85-90 betalende for bruk av trailerslipp.)
Sak 6. Kontigent
- Kontingent etc  uendret
Sak 7.Budsjett
- Budsjettene ble gjennomgått  se eget skriv

PAUSE : Deilige smørbrød og kaffe ble lesket ned i strupen til båt prat mm.

Sak 8. Forsikring
- Forsikring av båter etc: Arve , Ove og Hartvig refererte til media skriv om forsikring siste tiden  og Hartvig refererte til konkrete hendelse i molde blant annet. Hadde kontaktet KNBF og blitt videresendt til rette personer på dette feltet. Neste møte i HBF går det ut et skriv + info på hjemmesiden om siste media skriv og en påmindelse til alle HBF medlemmer angående forsikring og tips angående dette for medlemmene våre.
- Forsikring båthavna: Status oppdatering på denne raskt. Tirsdag flrskommende sette opp punktr og en plan for oppgradering av anlegg. Rolf Danielsen blir m og dykker .
Sak 9. Strandbua
- Strandbua og området i fiskerihavna ble det orientert om til årsmøte av Espen.
- Skjærgårdsparkens rolle i dette ble diskutert
Sak 10. Båtutsett
- Båtutsetting ble satt til 14 april.
- Ove forhandler pris etc .
- Mulig noe høyere pris fra 2012.
- Båtopptak ble satt til 29 september.
SaK 11.
- Nettsiden bør oppdateres
- Ny slippansvarlig  Sigbjørn Loug
- Datoer for båt utsett og opptak , nye bilder etc +++ 
- Ansvarlig Harald og Arve.
Sak 12. Valg.
- Harald Hvistnes inn for Jan Arnt Åsly
- Hallstein Kjellsen inn for Helge Dahl
- Ellers er styre uendret. Se ’’styret’’ for mer info

Innkalling til konstituering av det nye styret om ikke så lenge å lage en plan for 2012.

Espen Larsen
STORSATSING PÅ JUBILEUMSÅRET FOR SKALLDYRTREFFET 2012!


I ANLEDNING 20. ÅRS JUBILEUM FOR SKALLDYTREFFET HAR HIDRA BÅTFORENING, HIDRAFISKERNE OG HIDRAFOTBALLKLUBB BESTEMT PÅ FØRSTE MØTE I ÅR AT DET SKAL SATSES HARDT MED STORT BUDSJETT FOR UNDERHOLDNING, OG HODENE SKAL LEGGES I BLØT FOR AT DET SKAL ARRANGERERES DET BESTE SKALLDYRTREFF PÅ HIDRA GJENNOM TIDENE.! 
KOM GJERNE MED FORSLAG TIL NOE DU SAVNER PÅ SKALDYRTREFFET, BARE TA KONTAKT MED NOEN I STYRET.

MVH 
STYRET

__________________________________________________

Årsrapport Hidra Båtforening 2011

Medlemstallet i 2011 har godt noe opp. Håper på videre økning å fortsatt god giv i HBF.

Styret har avholdt møter rundt forbi hos styrets medlemmer i 2011J

HBF har hatt flere dugnader og ettersyn m området vårt på Fritun.  HBF venter på den nye reguleringsplanen for området der vi har ønsker om og oppgradere bryggene litt å bygge en ny bu til slipping å lager for utstyr. Men i påvente av Flekkefjord Kommune har vi belagt dette i ro inntil de blir ferdige med reguleringsplanen.  Men HBF har fått signaler om at vi passer inn med vår drift og ønsker for videre utvikling .HBF s bryggestyre har gjort mye forfallent arbeid m bryggene på Fritun i 2011 . Men i 2012 skal enda mer innsats settes inn her.  Takker Helge Dahl for mange år m god hjelp i bryggestyre  . Han trer ut av styret og overlater til nye her videre.

HBF har deltatt på ett vellykket Skalldyrtreff 2011 m mange av HBF s medlemmer på vaktlister og div poster gjennom hele den vellykkede dagen . Ble rekord i antall besøkende på dagen å et pent overskudd til kassenJ  I 2012 blir det stort  20 ÅRS JUBILEUM for Skalldyrtreff

Også i år har HBF hatt tilbud om opptak og utsett av båter –Flekkefjord Kranbil ved Vidar Sveigenes. Antall båter er på det jevne 16 båter opp og 14 båter ut  og vi kommer tilbake til årets plan for dette  i 2012 på årsmøte .

Slippen å trailerslippen blir flittig brukt. Et år på det jevne - båtfolk setter pris på dette gode tilbudetJ Stor takk til Alf Bøckmann m hjelpere som har sørget for hjelp til båtfolket også i år. J Ny slippsjef blir Sigbjørn Loug . Stor takk til at han sa ja til videre arbeidet med slippen for HBF.

Strandbu:

Alf Erik og Espen har vært representanter for HBF i komiteen som har jobbet med Strandbu.

Fantastisk samarbeid m andre foreninger har gitt raske resultater og åpning av området til sommerferien begynte i 2011. Fantastisk oppmøte på dugnader fra mange i HBFJJ

Kommer tilbake m tall og videre planer i egen sak til årsmøtet .

HBF har også merket enkelte viktige «fluer» m liten markeringsbøye i2011. Håper disse har gjordt skjærgården tryggere for de fleste.

Året ble avsluttet med ett meget vellykket julebord på Isbua for medlemmer som deltok  med dugand på skalldyrtreff 2011.

Bruk HBF sin hjemmeside - send mail - forslag til styret via hjemmesiden .Masse god HBF info her:  http://hidrabf.org

 

Styret.

 


 


''STRANDBUA''


Et lite tilbakeblikk til sommerens dugnad på ''Standbua''!

Et lite tilbakeblikk til sommerens dugnad på Strandbua, fantaskisk innsats med enormt bra resultat!

Vi jobber nå med kommunen, fylkesskommunen og Lister Skjærgårdspark for å få på plass et komplett serviceanlegg med dusj, toalett, lite oppholdsrom, tømmestasjon for bobiler, strømuttak og vannpost. Vi har allerede fått lov til å legge ud gjestebrygger med en total lengde på 48 meter. Vi disponer hele om rådet fra den østligste flytebryggen til enden av moloen. Gjestebryggene har vi fått kjøpt billig av Marine Harvest!
Dette prosjektet i fiskerihavna har vært et spleiselag mellom lokale foreninger, lokale sposorer, lokale privatpersoner, Marine Harvest fondet og Flekkefjord Sparebank.  Vi har passert langt over 300 000 i sponsormidler, noe som kun de med de villeste fantasier hadde trodd på forhånd. Men med engasjement og pågangsmot virker det som at det meste går ann bare en har tro på det.!

Så vi vil på vegne av båtforeniga si takk til alle som har vært med på dugnad, sponsorer og andre laglige folk og bedrifter som har stilt opp på dette prosjektet.!

En spesiell takk til Banksjef i Flekkefjord Sparebank Tobias Oftedal, uten han ville ikke dette prosjektet vært det samme!

Styret ------------------------------------------------

Hei! 
Vi arbeider med å utbedre denne hjemmesiden til bruk for våre medlemmer og andelshavere i båthavna. Har dere forslag eller gode ideer til siden ta kontakt på hidrabf@gmail.com 
Vennlig hilsen styret i HBF

Vårpussen i full gang, her med motorbåten av Runar Ringsbye.

Gjestehavna

Dugnader sommeren 2010 gjorde susen for gjestehavna. Ny landgang ble lagt ut og brygga ble beiset.

Baathavna

Vårstemning i båthavna

 

Rasteplass
Gode grillmuligheter ved den nye rasteplassen