Båtopptak/utsetting

2024

Årets båtutsetting blir arrangert av HBF, lørdag 27. april.
Priser for medlemmer i HBF, kr 1200 (Ikke medlem - kr 1500) - (NB! kontant betaling)
Påmelding til Harald Vistnes snarest, 92461469 (mob)
Utsetting på Fritun ved skolen eller Fiskerihavna